இன்றைய வசனம்

kumbidugiren nan kumbidugiren lyrics

,
கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன்
கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் இறைவா இயேசு உம்மை கும்பிடுகிறேன்
கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் இறைவா இறைவா கும்பிடுகிறேன்
சர்வத்தையும் படைத்த சர்வ வியாபியே-2
சரோனின் ரோஜா லீலீ புஸ்பம் உம்மை நான் கும்பிடுகிறேன்-2
-கும்பிடுகிறேன்
மகிமையின் மன்னவனே மகத்துவ ராஜனே-2
மாறாத தேவன் மரித்து உயிர்தீர் உம்மை நான் கும்பிடுகிறேன்-2
-கும்பிடுகிறேன்
வல்லமையின் தெய்வமே வாழவைக்கும் வள்ளலே -2
வானத்து மன்னா வாழ்வின் ஜோதி உம்மை நான் கும்பிடுகிறேன்-2
-கும்பிடுகிறேன்,


No comments:

Post a Comment

Newerpost Older post Home