இன்றைய வசனம்

Tamil Bible wallpaper 1 John 1:7

Bible wallpaper I யோவான் 1:7 - Tamil


அவர் ஒளியிலிருக்கிறதுபோல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி, நம்மைச் சுத்திகரிக்கும்.

Tamil Bible wallpaper I John 1:7 View Full Image 1920 X 1080
Newerpost Older post Home